حفظ بقا بیمار : پایین تر در شب ها و تعطیلات آخر هفته


حفظ بقا بیمار : پایین تر در شب ها و تعطیلات آخر هفته

  با توجه به مطالعه در مجله کالج کاردیولوژی امریکا که در  22 ژانویه منتشر شده است ، در حالی که حفظ زندگی بیماران  ایست قلبی در بيمارستان ها بهبود یافته است، بيمارانی که  در طول شب و یا تعطیلات آخر هفته ایست قلبی داشته اند در مقایسه با بیمارانی که طول روز دچاراین حمله شده اند شانس ادامه  حیات کمتری داشته اند

 

Uchenna Ofoma  و همکارانش،  151,071 بیمار حداقل 18 سال که تجربه ایست قلبی در بیمارستان را بین  ژانویه  ۲۰۰۰ و دسامبر سال 2014 داشته اند  با استفاده از رجیستری GWTG  شناسایی کردند . بیش از نیمی از بیماران قلبی در ساعات off حمله را  تجربه کره اند . به طور کلی، 62.4 درصد با تلاش برای احیا جان سالم به در بردند  و 18.6 درصد از بيمارستان ترخيص شدند . میزان  کوموربیدیتی، محل ، زمان و تعداد عمل مداخله ای در زمان های on و off  شیفت یکسان بوده است

 

به گفته محققان، درصد پایین تر حفظ جان بیمار در ساعت شب و تعطیلات به احتمال زیاد به چند عمل وابسته است.

تغییرات الگوی  نیروی انسانی بیمارستان در طول شب و تعطیلات آخر هفته; پزشکانی که  در شب و تعطیلات آخر هفته فعالیت میکنند ممکن است کمتر به  ارائه پوشش درمانی مناسب  به بیماران آشنا باشند .نسبت پرستار به بيمار در تعطیلات  پایین تر است.

 

 تاثیر منفی  کار شیفت به خصوص در طول شب، در  مهارت های روانی و فعالیت های مهارتی  مانند احياء  درمطالعات نشان داده شده است.

 

22 Jan 2018. Journal of the American College of Cardiology