دانشگاه علوم پزشکی مجازی


 

 

دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به منظور تحقق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی آشناسازی اعضای محترم هیئت علمی با یادگیری الکترونیکی و ایجاد فرهنگ استفاده از آموزش مجازی در آموزش های روزمره، اقدام به تولید محتواهای الکترونیکی کوتاه یا micro Learning در زمینه معرفی جنبه های مختلف یادگیری الکترونیکی کرده است. اولین سری از این محتواها که با رعایت استانداردهای آموزشی پیشرفته در دو فرمت کم حجم و باکیفیت بالا به همراه فایل زیپ شده در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس زیر در دسترس است:

http://vums.ac.ir