فوتوکلیپ افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق :


 مشاهده فوتوکلیپ افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق :