تقدیر از پیشکسوتان بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق -1397

مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت عرصه قلب و عروق در افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1397-پیشکسوت حوزه تجهیزات پزشکی در زمینه داخلی قلب و عروق و جراحی قلب ، ژاله هرن - Mrs. Jaleh Hearn .
ادامه مطلب »

تقدیر از پیشکسوتان بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق -1397

مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت عرصه قلب و عروق در افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1397-پیشکسوت پرستاری و فارغ التحصیل از دانشکده علوم پرستاری و مامایی تهران ، افسر رضایی پور -Afsar Rezaeipour
ادامه مطلب »

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

جستجو

+