انقلاب جدید در درمان هیپرلیپیدمی فامیلیال و Premature CVD


اگر کشف استاتین ها را در پائین آوردن کلسترول LDL برای پیشگیری از بروز حوادث قلبی عروقی رخدادی مهم و انقلاب اول بدانیم ، بی شک از پیدایش   PCSK9 Inhibitorsمیتوان به عنوان انقaلاب دوم در این زمینه نام برد .

همانطور که میدانیم هیپرکلسترولمی و LDL-C یک ریسک فاکتور مهم و شناخته شده برای برزو بیماری های قلبی عروقی می باشد و درمان با استاتین ها توانسته از طریق کاهش LDL-C  و اثرات جانبی دیگر ، تا حد زیادی از بروز این بیماری ها بکاهد و یا درکسانی که دچار بیماری قلبی عروقی هستند ، برزو سکته های قلبی و مغزی و همینطور مرگ و میر را کاهش دهد . با این حال مشاهده می شود که در برخی از بیماران علی رغم درمان با استاتین ها حتی با دوز بالا ، باز هم  LDL-C  به حد کافی پایین نیامده و بیماری پیشرفت می نماید. از طرفی برخی از بیمارانیکه استاتین دریافت می نمایند ، دچار عوارض آن می گردند و مجبور به قطع دارو  و یا کاهش دوز آن می شوند و لذا باید از داروی دیگری برای کاهش LDL-C  استفاده نمایند . همینطور بیمارانیکه دچار هیپرلیپیدمی فامیلیال هستند و LDL-C درآنها بسیار بالا است نیاز به درمان با چند دارو برای کاهش کلسترول و پیشگیری از بروزPremature CVD     دارند .

 در پروسه متابولیسم کلسترول وتنظیم میزان آن در خون،گیرنده های LDL  نقش دارند بصورتیکهLDL-C   بوسیله LDL-R از داخل خون برداشته شده و بداخل سلول کشانده می شود و درآنجا  LDL-C توسط سلول جدا شده و LDL-R  مجددا به سطح سلول باز می گردد تا مولکول LDL-C  دیگری را بداخل سلول بکشاند و این چرخه برای هر مولکول LDL-C   حدود 150 بارتکرار می گردد و بعد آن LDL-R  بوسیله پروتئینی بنام  PCSK9   دچار تخریب و  Degredation  می گردد.

PCSK9 پروتئینی است که بطور عمده در کبد تولید می گردد ولی به مقدارکمتر در روده،کلیه و سیستم عصبی مرکزی نیز یافت می گردد . نتیجه عملکرد آن منجر به کاهش LDL-R  و افزایش LDL-C  خون می گردد ، لذا داروهای مهارکننده PCSK9 با جلوگیری از تخریب  LDL-R  ها  ، می توانند میزان LDL-C   خون را 55% تا 70 % کاهش دهند .

داروهای مهارکننده  PCSK9  در واقع آنتی بادی های مونوکلونال هستند و تا کنون دو گروه از آنها برای درمان هیپرلیپیدمی فامیلیال هتروزیگوت و همینطور در بیماران با ریسک بالا برای عوارض و مرگ و میر ناشی از CVD  که LDL-C آنها با رژیم غذایی و درمان با استاتین ها قابل کنترل نباشد ، وارد بازار شده اند و اجازه مصرف درآمریکا و اروپا گرفته اند . این  دو دارو به نام های  Alirocumab وEvolocumab    بصورت تزریقی هستند و هر دو هفته تا یک ماه یکبار بصورت تزریق زیرجلدی مورد استفاده قرار می گیرند.

مطالعات بزرگ مانند  FOURIER  وODYSSEY   نشان داده اند که این دو دارو علاوه بر کاهش چشمگیر میزان LDL-C  خون ، قادرند میزان عوارض CVD   و مورتالیتی ناشی از آن را نیز کاهش دهند.

 

اختصارات :

CVD : Cardiovascular Disease

LDL-C : Low-Density Lipoprotein - Cholesterol

LDL-R : Low Density Lipoprotein - Receptor

PCSK9 : Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9

*دکتر آریا اسماعیلی خطیر