قسمت سوم تحلیل مطالعه FOURIER توسط متخصصین کالج کاردیولوژی امریکا


از سری مجموعه‌های آموزشی متخصصان انجمن آتروسکلروز ایران:

تحلیل مطالعه FOURIER  توسط متخصصین کالج کاردیولوژی امریکا 

سازمان غذا و داروی آمریکا، پس از بررسی اولویتها، کاربرد مکملی را برای evolocumab (با نام تجاری Repatha ) تائید و آن را به عنوان نخستین مهارکننده PCSK9 مجاز شمرده است که برای پیشگیری از انفارکتوس میوکارد، استروک، و رواسکولاریزاسیون کرونری در بزرگسالان مبتلا به بیماری قلبی عروقی تجویز شود.
این تائید اندیکاسیون جدید براساس نتایج مطالعه FOURIER صادر شده است. در این مطالعه، evolocumab توانست خطر حوادث قلبی عروقی ماژور را کاهش دهد. همچنین، سطح کلسترول LDL خون نیز کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد. این کارآزمایی، که بیش از ۲۷ هزار شرکت کننده مبتلا به بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک و دریافت کننده استاتین در آن حضور داشتند، نشان داد بیمارانی که دریافت کننده دوزهای ۱۴۰ میلی گرمی evolocumab، یک هفته در میان، یا ۴۲۰ میلی گرم ماهانه بودند، با ۱۵ درصد کاهش در بروز ترکیبی از حوادث انفارکتوس میوکارد، استروک، مرگ ناشی از حوادث قلبی عروقی، رواسکولاریزاسیون کرونری و بستری شدن در اثر Unstable angina در ۲۲ماه، در مقایسه با دریافت کنندگان پلاسبو، مواجه بودند. برای یک پیامد ثانویه کلیدی، یعنی MI، استروک یا مرگ CV، این مطالعه نشان داد، بیماران گروه evolocufrat در مقایسه با پلاسبو، با کاهش ۲۰ درصدی خطر مواجه هستند.
 سازمان غذا و دارو همچنین evolocumab را به عنوان همراه با رژیم غذایی، به تنهایی یا در ترکیب با دیگر درمان های کاهنده چربی مانند استاتينها، برای درمان بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی اولیه به منظور کاهش کلسترول LDL تائید کرده است. 
داروی مذکور در سال ۲۰۱۵ به عنوان درمان همراه با رژیم غذایی در بزرگسالان مبتلا به هیپرکلسترولمی فامیلیال هتروزیگوت و هموزیگوت که حداکثر دوز قابل تحمل استاتین ها را دریافت می کنند یا شواهدی را از بیماری آترواسکلروتیک قلبی عروقی نشان داده و به کاهش بیشتر کلسترول LDL نیاز دارند، تائید شده بود.