گایدلاین انجمن کاردیولوژی اروپا ۲۰۱۸- تشخیص و مدیریت سنکوپ


گایدلاین انجمن کاردیولوژی اروپا ۲۰۱۸- تشخیص و مدیریت سنکوپ


برای دانلود کامل مقاله در فرمت PDF  بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope