انقلاب جدید در درمان هیپرلیپیدمی فامیلیال و Premature CVD

اگر کشف استاتین ها را در پائین آوردن کلسترول LDL برای پیشگیری از بروز حوادث قلبی عروقی رخدادی مهم و انقلاب اول بدانیم ، بی شک از پیدایش PCSK9 Inhibitorsمیتوان به عنوان انقلاب دوم در این زمینه نام برد .
ادامه مطلب »

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

جستجو

+