کاتتریزاسیون راست قلب

چگونگی ارزیابی همودینامیک؛ تعریف و طبقه بندی فشار خون ریوی در زمینه بیماری عروق ریوی، نارسایی قلبی و بیماری های دریچه ای اثرات پیش بینی و پیامدهای درمانی
ادامه مطلب »

چالشهای گایدلاینی :

طبق دستورالعمل ESC 2018 برای تشخیص و درمان سنکوپ ،شما یک بیمار را در بخش اورژانس می بینید: کدام یک از موارد زیر (شاید بیشتر از یک) علت قلبی سنکوپ را نشان می دهد؟
ادامه مطلب »

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

جستجو

+