سوال: ECG هفته شماره 100


از سری مجموعه‌های آموزشی متخصصان انجمن آتروسکلروز ایران :

سوال

آقای 42 ساله به کلینیک قلب و عروق مراجعه میکند و از تنگی نفس با minimal exertion شکایت دارد. اونشانه ای از عوامل خطرساز بيماري عروق كرونر را ندارد. تشخیص افتراقی شما چیست؟

 

 

مشاهده پاسخ

 

 

European Heart Journal Cardiovascular Imaging (2017)