سوال ECG هفته شماره ی 103


از سری مجموعه‌های آموزشی متخصصان انجمن آتروسکلروز ایران:

سوال  ECG هفته شماره ی 103

 آقای 41 ساله با سابقه  فشار خون بالا, دیابت نوع دوم , و اخیرا  از دست دادن وزن, حالت تهوع و تنگي نفس به مرکز درمانی مراجعه میکند. او در حال حاضر با همودیالیز درمان میشود  و دچار کم خونی با هموگلوبین 9.8 g/dL (گرم / دسي ليتر،) میباشد . ECG بیمارانجام شد (شکل 1).

کدام یک از گزینه های زیر بهترین توصیف برای  ECGمیباشد ؟

    A. Anterior ischemia.

    B. Hypokalemia.

    C. Hyperkalemia and hypocalcemia.

    D. Normal ECG.

 

 منبع:  American College of Cardiology

 

 

پاسخ آزمون