سوال ECG هفته شماره ی 104


از سری مجموعه‌های آموزشی متخصصان انجمن آتروسکلروز ایران:

خانم 55 ساله با سابقه پرفشاری خون و دیابت، به علت سندرم حاد کرونر بدون افزایش مداوم  ارتفاع  ST و نارسایی قلبی حاد، در بیمارستان بستری شده است.

او همچنین از تنگی نفس و درد قفسه سینه متوسط شکایت می کند.

گام بعدی شما چیست؟

 

 

پاسخ : در واقع روی بیمارتعویض دریچه  آئورت و جایگزینی روت و همچنین CABG انجام شده  است  و به دنبال آن دوره 3 هفته ای بنزادین پنی سیلین اعمال شده است.

دوره تشخیص و مدیریت را در تصویر ذیل مشاهده نمایید .