صفحه اصلی > متفرقه > مقالات > مقالات فارسی > بررسی کلیه(گرده) بیماران نامزد جراحی قلب 

بررسی کلیه(گرده) بیماران نامزد جراحی قلب

بررسی کلیه(گرده) بیماران نامزد جراحی قلب

 منبع :

 نويسنده : دکتر بهروز برومند     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1395/07/07   ( آخرين ويرايش : 1395/07/07 )

 

بررسی کلیه(گرده) بیماران نامزد جراحی قلب:

 بیماران نامزد جراحی قلب باید از دیدگاه ساختارودرستی کاردیگر اندام های بدن بررسی گردند. پیامد کار جراحی قلب مانند هر عمل جراحی روی دیگر اندام های بدن بستگی به کار همه اندام ها خواهد داشت. سرنوشت همگی اندام های بدن به یکدیگر وابسته میباشد.برای نمونه بیماران با cholestatic jaundice زمینه بیشتری برای نارسائی کلیه درپی عمل جراحی قلب دارند،زیرا نزد بیماران با سیروز کبد مقاومت سرخرگ هاکم است و فشار خون بیمار پس از عمل به هنگام به اندازه افزایش نخواهد یافت.  از دیر باز آموخته ایم که " چوعضوی بدرد آورد روزگار...دگر عضو ها را نماند قرار".درستی این پیشگوئی در دوران ما با پژوهش های بسیار نشان داده شده.برای نمونه ، مرگ ومیر بیمار درپی، همه کارهای جراحی به ویژه جراحی های قلب ،نزد بیمارانی که نارسائی کلیه (Renal failure)دارند بیشتر میباشد .نرخ مرگ پس از عمل جراحی 1تا4%میباشد باید دانست که اگر عمل جراحی بطور اورزانس وبا شتاب انجام شود ریسک مرگ 5 برابر عمل های جراحی انتخابی میشود. اگر عمل جراحی قلب در بیمار60ساله نارسائی کلیه همراه دیابت شیرین باشد میزان مرگ و میرمیتواند به بیش از 50%افزایش یابد.1

بیماران با نارسائی کلیه و یا دفع زیاد پروتین در پیشاب از گروه بیمارانی هستند که بیشتر از انسان های تندرست نیاز به جراحی قلب پیدا خواهند نمود. بیماری قلب و رگ ها مهمترین علت مرگ و میر در بیماران با نارسائی کلیه میباشد.پیامدهای ناگوار بیماری قلب و کلیه روی یکدیگر به روشنی در شمای زیر Fig#1نشان داده میشود.2

 دانلود فايل : مقاله دکتر بهروز برومند.pdf ( 111KB )

جستجو

+