5 دی ماه 1398

سمپوزیوم فشار خون و نارسایی قلب

انجمن آتروسکلروزایران

17 اسفند ماه 1397

درمان های نوین فشارخون

انجمن آتروسکلروزایران

26 بهمن ماه 1397

تازه های تشخیص و درمان فشارخون ( بر اساس گایدلاین های 2017 , 2018 )

انجمن آتروسکلروزایران

5 بهمن ماه 1397

BRILINTA LAUCNH FORUM

انجمن آتروسکلروزایران

26 بهمن ماه 1396

Multi-Disciplinary Approach to NOACs

انجمن آتروسکلروزایران

15 تیر ماه 1396

Approach to uncontrolled Hypertension

انجمن آتروسکلروزایران

29 بهمن 1395

4th Atherothrombosis Day

انجمن آتروسکلروزایران

10 اردیبهشت 1395

اولین سمپوزیوم Heart & Brain

انجمن آتروسکلروزایران

1 اسفند ماه 1394

Primary and secondary prevention of cardiovascular disease

انجمن آتروسکلروزایران

[2 ]   صفحه بعدی >>

جستجو

+