30 بهمن ماه 1394

نکان مهم و علمی در درمان هیپرتانسیون شریانی و مشاوره های قلب و عروق

انجمن آتروسکلروزایران

27 آذر ماه 1394

3th Atherothrombosis Day

انجمن آتروسکلروزایران

17 بهمن ماه 1393

Hyperlipidemia: from A to Z

انجمن آتروسکلروزایران

3 بهمن ماه 1393

مشاوره قلب در اعمال جراحی غیر قلبی

انجمن آتروسکلروزایران

14 آذر ماه 1393

2th Atherothrombosis Day

انجمن آتروسکلروزایران

9 آبان ماه 1393

بیماریهای دریچه آئورت و Assist Device

انجمن آتروسکلروزایران

 << صفحه قبلي   [1 2 ]

جستجو

+