انجمن آترواسکلروز ایران

برنامه های راهبردی :

انجمن آترواسکلروز ایران با مشخصه یک انجمن غیر انتفاعی و فعالیت در زمینه قلب و عروق شامل آموزش اطلاع رسانی و تحقیقات با همت جمعی از متخصصین قلب و عروق و با حمایت علمی و معنوی شادروان دکتر سید حمید میر خانی در سال 1382 تاسیس گردید.

 خدمات انجمن در این حوزه به نظام سلامت کشور و همه زیر نظا م ها و آن مشتمل بر وزارت محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکی ، مراکز تحقیقاتی ، بیمارستانها و مراکز پزشکی آموزشی و درمانی ، انجمن های علمی و تخصصی پزشکی و رسانه های ملی با تلاش برای بالاترین کیفیت ارائه می گردد.

ارزش ها : 

تلاش بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف انجمن ارزش های زیر مورد توجه ویژه قرار گیرند :

 • همکاری دستگاه اجرایی نظام سلامت ، حوزه های آموزشی و پژوهشی با هدف تسهیل و هم افزایی
 • گسترش،پیشبرد و ارتقای دانش قلب و عروق در تمامی سطوح کشور
 • ایجاد زمینه های مناسب برای تولید دانش در زمینه قلب و عروق در داخل کشور
 • رعایت اصول و اخلاق حرفه ای و انسانی

چشم انداز :

 • ایفای نقش محوری و موثر در آموزش ، پژوهش ، اطلاع رسانی و مشاوره در حوزه ی قلب و عروق
 • ايجاد ارتباط علمی، فنی، تحقيقاتی، آموزشی و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير کارشناسانی که به نحوی با شاخه های قلب و عروق سرو کار دارند.
 • همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و  برنامه ريزی امور آموزشی و پژوهشی
 • ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پيشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
 • ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی.
 • ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت های علمی ، پژوهشی و آموزشی.
 • تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی ، آموزشی و برگزاری سمينارها و کنگره های بازآموزی ، آموزشی و پژوهشی.

فعالیت های انجمن آترواسکلروز ایران :

 • برگزاری سمپوزیوم های علمی توسط انجمن آترواسکلروزایران
 • برگزاری سالیانه کنگره های  سراسری تازه های قلب و عروق
 • دارای وبسایت علمی _آموزشی قلب و عروق به آدرس www.iranathero.ir
 • آخربن اخبار علمی _ اموزشی دنیای قلب و عروق
 • جدیدترین ویدیوهای علمی _آموزشی حوزه قلب و عروق و پزشکی مرتبط با آموزش متخصصین و آموزش بیمار
 • برقراری ارتباط با  سایر انجمنها و سازمانهای مرتبط با حوزه  قلب و عروق در سطح ملی و بین المللی و ایجاد همکاری های فی مابین
 • همکاری باوزارت بهداشت درمان و  اموزش پزشکی خصوصا اداره کل آموزش مداوم و رعایت دستورالعمل های مربوطه
 • همکاری با وزارت بهداشت درمان و آموزش  پزشکی و نظام پزشکی قانونی جهت ارائه نظرات کارشناسی در موارد درخواست شده
 • آشنایی همکاران و دانش پژوهان خارج از کشور با توانایی علمی داخلی کشور از طریق ارائه سخنرانی ها و مقالات تخصصی قلب و عروق و رشته های وابستهانجمن آترواسکلروز ایران

دکتر مسعود قاسمی

دکتر مسعود قاسمی

رئیس انجمن(رئیس هیئت مدیره)

دکتر مسعود اسلامی

دکتر مسعود اسلامی

دبیر انجمن(عضوهیئت علمی)

مژده مزیدی

مژده مزیدی

مدیردپارتمان تحقیقات و پژوهش(مدیرداخلی)

جستجو

+