فرم نیازسنجی برنامه های آموزشی انجمن آترو اسکلروز ایران

توانمند سازی علمی -آموزشی در عصر حاضر و با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزه های مختلف علوم از اهمیت بسزایی در نظام آموزشی بر خوردار است . یکی از روشهای موثرتوانمند سازی ، آموزش می باشد .  آموزش نیروی انسانی باید بر اساس یک هدف مشخصی صورت گیرد و برای رسیدن به آن هدف نیاز به برنامه ریزی می باشد . مبنای شکل گیری هر برنامه ای نیز بر اساس وجود نیازها است .نیاز معمولا بر اساس شکاف بین وضعیت ایده آل و وضعیت جاری می باشد برای پیدا کردن این شکاف می توان از طرق مختلف عمل کرد که یکی از روشها بررسی خواسته ها ( اعضای عیئت علمی ،پزشکان و پرستاران  شرکت کننده در کنگره ، سمپوزیوم ، وبینارها  ) است . اینجاست که فرآیند نیاز سنجی معنا پیدا می کند . نیازسنجی در واقع جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی است که براساس آن نیازهای افراد ، گروهها ، سازمانها و جوامع مورد شناسایی قرار می گیرد . از آنجا که یکی از اهداف انجمن ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پيشنهادهای لازم در مسائل مذکور  با هدف ارتقاء توامندی آنها وابسته به توانمندی سیستم آموزشی می باشد ، بنابراین نیازسنجی آموزشی در جهت توانمند سازی بیشتر بسیار ضروریست در این راستا اقدامات اساسی بر پایه نیازسنجی در جهت رشد و تعالی برنامه های علمی انجمن انجام می شود.

لذا انجمن آترو اسکلروز ایران در راستای رسیدن به هدف افزایش توانمندی آموزشی سالیانه برنامه های متفاوتی مانند کنگره ، سمپوزیوم و درحال حاضر ( شرایط کرونا) وبینارها  برنامه ریزی و اجرا می نماید.در این راستا به منظور برنامه ریزی دقیق تر و مطابق با نیازهای آموزشی شرکت کنندگان ، فرم نیازسنجی عناوین آموزشی را طراحی نموده و هر سال نظرات را در خصوص نیازهای آموزشی جمع آوری و پس از برنامه ریزی و هماهنگی های لازم،  برنامه اجرایی جهت برنامه های حضوری و غیر حضوری  را تدوین می کند.

دانلود فرم نیازسنجی انجمن آترو اسکلروز ایران

دانلود  فرم نیازسنجی انجمن آترو اسکلروز ایران 

 

خواهشمند است ، لطفا پس از دانلود و تکمیل فرم نیاز سنجی انجمن ، تصویر فرم را به شماره واتساپ انجمن آترو اسکلروز ایران  09122263181  و یا از طریق ایمیل به آدرس info@iranathero.ir  ارسال نمایید .

قابل ذکر است، با توجه به برنامه های انجمن آترو اسکلروز ایران که در شرایط کنونی جامعه (بحران کرونا) به صورت وبینارهای علمی-آموزشی و آنلاین برگزار میشود لذا خواهشمند است جهت عملکرد و برنامه ریزی هر چه بهتر وبینارها بعد از حضور در برنامه در قسمت نظرسنجی سامانه آموزش مداوم پزشکی شرکت نمایید .

پیشاپیش از تمامی عزیزانی که در این شرایط حساس کرونا در جهت بررسی و بهبود نیازهای آموزشی، نسبت به تکمیل و ارسال فرم همکاری لازم را دارند، سپاسگزاری و قدردانی میشود.

جستجو

+