access deny Iranian Society of Atherosclearosis

 

 

سامانه پخش زنده

برای تماشای پخش زنده، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید :
 
در صورتی که بدلیل نداشتن نرم افزار پخش فایلهای فلش "Adobe FlashPlayer" موفق به تماشای پخش زنده نشده اید،
می توانید از طریق لینک های زیر، این نرم افزار را برای مروگر مورد خود نصب نمایید: